پول، موقعیت مالی‌ و نگاه هالیوودی به ازدواج در بین ایرانیان در این برنامه از همسر جون

Parvin Zamani founder of www.HamsarJoon.com talks about Money,Financial Status, Hollywood life style & Marriage
www.HamsarJoon.com