پرگار: براندازى

عدم اقبال عمومی از براندازی یا سرنگونی نظام ایران باعث شده است که جریان‌های سیاسی معتقد به این سیاست، به حاشیه رانده و حتی مرعوب شوند. ولی اگر کسی نظامی را نخواهد، نباید بی‌واهمه از براندازی آن سخن بگوید؟

Category: IRAN, Politics