نگاهی‌ به آخرین تغییر و تحولات در قوانین مهاجرت به آمریکا با ندا زمان- وکیل مهاجرت

مصاحبه آزیتا شیرازی با ندا زمان وکیل مهاجرت در ارتباط با قوانین جدید مهاجرت و دادگاه عالی آمریکا در مورد مهاجرت به آمریکا
www.IFTtv.com/Neda.Zaman
www.NedaLaw.com
www.Facebook.com/NedaLaw