نگاهی‌ به آخرین تغیرات در ویزا‌های نامزدی و ازدواج برای همجنس گرایان و غیر همجنس گرایان با ندا زمان

مصاحبه آزیتا شیرازی با ندا زمان وکیل مهاجرت در مورد آخرین تغییر و تحولات در ویزا‌های نامزدی و ازدواج به آمریکا
Tel: 310-855-0993

www.IFTtv.com/Neda.Zaman

www.NedaLaw.com