مصاحبه اختصاصی ایرانیان فایننشیال تایمز با دکتر اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی‌ ایران در زمان شاه

نگاهی‌ به مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در گفتگوی دکتر خشایار شجاعتی با دکتر اکبر اعتماد شخصیت علمی ایرانی، بنیانگذار و نخستین رییس سازمان انرژی اتمی ایران است که به «پدر فناوری هسته‌ای ایران» شهرت یافته‌ است