مذهب، مکان، مهاجرت و تفاوت سنی‌ برای متقاضیان در موسسه همسر جون

مصاحبه آزیتا شیرازی با مهندس پروین زمانی‌ بنیان گذار موسسه همسرجون در ارتباط با اختلاف مذهب، ازدواج‌های راه دور و اختلاف سنی‌ در ازدواج