جنگ سیاسی، اقتصادی در پشت پرده نظم نوین جهانی‌

نگاهی‌ به صحبت‌های اخیر هنری کسینجر در مورد نظم نوین جهانی‌ و اختلافات پشت پرده در گفتگو با دکتر خشایار شجاعتی