به عنوان یک شهروند سوال شما از آقای اوباما چیست؟

مصاحبه ایرانیان فایننشال تایمز با صاحبان مشاغل ایرانی‌ در لوس انجلس در مورد تاثیر بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بر روی کسب و کارشان /Iranian Financial Times TV www.IFTtv.com /