از گ**** تا داعش و از حمام گلشیفته تا قیمت نفت – شاهین جامعی

مصاحبه آیدین با دکتر اسی کارشناس در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌، هنری، پزشکی‌، روان پزشکی‌، سکسی‌ ، بین المللی، هسته‌ای و غیر هسته‌ای و….

Category: Comedy, Home Slider