از داعش تا گ**** و از حمام گلشیفته تا قیمت نفت – شاهین جامعی

مصاحبه آیدین با دکتر اسی کارشناس در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌، هنری، پزشکی‌، روان پزشکی‌، سکسی‌ ، بین المللی، هسته‌ای و غیر هسته‌ای و….
http://IFTtv.com

Category: Home Slider