از توافق هسته‌ای در لوزان تا تلاشی تمدن‌ها در خاور میانه – با دکتر پارسا بناب

www.IFTtv.com/Younes.Parsabenab